Ulike former for grafikk

Grafisk kunst er en fellesbetegnelse for alle reproduksjonsmåter av skrift og tegning. Generelt kan vi si at grafikk er kunstneriske billedtrykk på papir, laget ved hjelp av en trykkplate av metall, tre, linoleum eller stein. Bildet utarbeides for hånd med forskjellige hjelpemidler. Noen av de første til å perfeksjonere grafikk som uttrykksform var egypterne 2.500 år f.Kr.

Galleri D40 har grafikk som hovedfokus, og hos oss finner du grafikk fra en lang rekke kunstnere – både eldre og nålevende. Du kan ta en titt på vårt spennende utvalg innen grafikk på denne siden her.

Ordet grafikk stammer opprinnelig fra det greske graphia og refererer både til selve trykketeknikken og selve produktet. Det finnes mange varianter innenfor denne teknikken, og hver teknikk har sine egne estetiske kvaliteter. Her vil vi beskrive de viktigste formene for grafiske trykk.

Silketrykk - serigrafi

Dette er en trykkemetode hvor trykkformen er en finmasket nylonduk. Tidligere brukte man silkeduk, derav navnet silketrykk. Duken spennes over en ramme. Så legges en sjablon med åpne felter på duken der trykkfargen skal presses gjennom og over på trykkmediet. Man må ha én ramme for hver farge.

Litografi

Litografi er en grafisk trykkemetode som ble oppfunnet av Alois Senefelder i 1798. Teknikken er i dag en av de mest brukte grafiske reproduksjonsmåter. Når man skal lage et litografi, tegnes eller males bildet på en kalkstein med et spesielt fett litokritt eller litotusj. Når steinen fuktes, vil trykksverten bare feste seg på de fete partiene, men avstøtes av de våte. For å fremstille fargelitografi, blir det brukt flere steiner med ulik innfarging.

Mezzotint

En grafisk metode der trykkplaten først blir gjort ujevn ved oppskraping. Deretter innfarges platen og motivet formes ved delvis å skrape bort ujevnhetene.

Tresnitt

En grafisk reproduksjonsmetode der avtrykket tas fra en stokk, det vil si en treplate hvor bildet er skåret ut. Til fargetresnitt må det skjæres ut en stokk for hver farge. Hver av disse trykkes enkeltvis.

Etsing

En metallplate overtrekkes med en syrefast etsegrunn der bildet tegnes slik at metallet blottlegges. Platen senkes i et syrebad og syren etser det blottede metallet. Ved innfarging blir fargen liggende i fordypningene og overføres til et fuktet blad ved trykking.

Radering

Grafikk som omfatter kobberstikk, streketsing, akvatint og koldnålsradering.

Kobberstikk

Et kobberstikk er et avtrykk av en kobberplate hvor bildet er gravert for hånd. Platen innfarges og tørkes, og fargen blir liggende i fordypningene og avsettes på fuktig papir i en trykkpresse. Denne metoden er kjent fra 1400-tallet.

Gouache

Maleri med vannfarger som settes inn med gummi og er dekkende.