Lav fraktkostnad | Rask levering

Klikk på den første bokstaven i kunstnerens fornavn for å søke.

Kai Fjell

Kai Fjell (født  2. mars   1907  i  Skoger , død  10. januar   1989  på  Lysaker) var en hovedfigur i 1930-årenes romantisk-ekspressive norske maleri, i klar opposisjon til den mer dominerende formalistiske retningen.

Kai Fjell arbeidet mest med oljemaleri, men utførte også arbeider innen tegning, skulptur og grafikk. Han illustrerte bøker og laget scenedekorasjoner for  Nationaltheatret . Kai Fjells arbeider ble tidlig preget av en ornamental  ekspresjonisme , og hans menneskeskikkelser er delvis naturalistiske gjengivelser og delvis bygget opp av geometriske figurer. Kai Fjell ble utnevnt til Kommandør av  St. Olavs Orden  i 1976.

Galleri D40 har grafikk som hovedfokus, og hos oss finner du grafikk fra en lang rekke kunstnere – både eldre og nålevende. Er du interessert i grafikk av Kai Fjell så ta gjerne kontakt med oss her på Galleri D40. Det hender også at vi har bilder som ikke ligger ute på våre nettsider.

Ta gjerne turen innom for en prat her i Henrik Ibsens gate 90 i Oslo, eller kontakt oss på E-post eller telefon 22 44 85 86.